CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI VIỆN THẨM MỸ QUỐC TẾ NAD PLUS

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà nadplusclinic.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua website https://nadplusclinic.vn/.

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu trên website này.

Bằng việc đăng ký thông tin cá nhân tại website nadplusclinic.vn, khách hàng xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng.

1. Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc cho phép Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS liên lạc với bạn.

Những thông tin liên lạc mà chúng tôi sẽ thu thập gồm có: Họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại,… hoặc địa chỉ khác mà bạn nhận được thông tin từ Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS.

2. Thông tin giao dịch

Khi bạn truy cập vào website của NAD PLUS, hệ thống sẽ tự động ghi nhận các thông tin như địa chỉ IP, cookies, dữ liệu về các trang đã truy cập, các tương tác và sử dụng website, cách bạn tương tác.

Các thông tin này sẽ giúp NAD PLUS phân tích và hiểu về cách mà website “nadplusclinic.vn” hiển thị cho người dùng.

3. Thông tin bạn đăng tải

Nếu bạn đăng tải bình luận lên website của Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như họ tên, nội dung bình luận bạn đăng tải. Nội dung được đăng tải công khai sẽ được hiển thị với người dùng khác trên web. Vì vậy hãy thận trọng với nội dung bạn sẽ đăng tải lên website.

4. Bảo mật khi sử dụng thông tin cá nhân

Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS có thể sử dụng Thông tin Cá nhân với mục đích: giúp NAD PLUS hiểu rõ hơn về nhu cầu thông tin của bạn, nâng cao trải nghiệm của người dùng trên website, giúp NAD PLUS tùy chỉnh thiết kế các ưu đãi, nội dung blog phù hợp với nhu cầu của bạn.

Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS sử dụng Thông tin Cá nhân để:

 • Xác định và xác thực thông tin người dùng
 • Giao dịch với khách hàng
 • Vận hành và tối ưu trải nghiệm trên website
 • Kết nối với khách hàng trên các phương tiện truyền thông xã hội
 • Liên lạc với khách hàng qua email hoặc điện thoại
 • Cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với NAD PLUS
 • Gửi cho khách hàng những thông báo về việc cập nhật, cảnh báo hoặc hỗ trợ các bản tin tiếp thị.

5. Lưu giữ thông tin cá nhân

Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS sẽ không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi được quy định trong tuyên bố về quyền riêng tư này.

Viện thẩm mỹ NAD Plus sẽ tiết lộ thông tin của bạn khi:

 • Làm việc với các công ty và nhà cung cấp dịch vụ như (như Hubspot, Infusionsoft, Zapier, Teachable,…) hoặc các công ty xử lý hóa đơn, lưu trữ website, cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc phân tích dữ liệu để thực hiện các mục đích được mô tả ở phần 2 bên trên.
 • Thực thi việc bảo vệ tài sản và tài sản trí tuệ của NAD PLUS
 • Bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận, đáp ứng yêu cầu từ phía chính phủ.
 • Ngăn chặn thiệt hại về vật chất và tổn thất tài chính sắp xảy ra.

Viện thẩm mỹ Quốc tế NAD PLUS sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi NAD PLUS đang trong quá trình sáp nhập với một doanh nghiệp khác, mua lại doanh nghiệp khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của NAD PLUS và cần có thông tin hỗ trợ việc bán hoặc chuyển nhượng lại tài sản kinh doanh.

6. Bảo mật

Chúng tôi có biện pháp bảo mật thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, mất mát hoặc tiêu hủy thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên website, chúng tôi thu thập và bảo mật chi tiết thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn.

Bạn không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán dịch vụ với bất kỳ ai bằng email. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát bạn có thể chịu trong việc trao đổi thông tin của bạn qua email hoặc internet.

Bạn tuyệt đối không nên sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống web. Mọi vi phạm sẽ bị tước mỏ, mọi quyền lợi cũng bị truy tố dưới pháp luật nêu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

7. Quyền lợi Khách hàng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí.

Tại thẩm mỹ viện NAD PLUS bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.